Spawanie

Firma JAREX – TRANS uznanym zakładem, zdolnym do wytwarzania konstrukcji i wyrobów spawanych o wymaganej jakości co zostało potwierdzone przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach przyznaniem świadectwa kwalifikacji zakładu wg normy PN-M-69009.
Nasz firma posiada odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu konstrukcji i wyrobów spawanych dla wielu dziedzin przemysłu.
Zatrudniamy odpowiednio wykwalifikowany personel spawalniczy.
Nasi spawacze posiadają świadectwa kwalifikacji wg normy europejskiej PN-EN 287-1. uprawniające do wykonywania połączeń doczołowych (BW) i pachwinowych (FW) dla odpowiedniej grupy materiałowej dla odpowiedniej pozycji spawania oraz odpowiedniej metody spawania.
Nadzór nad pracami spawalniczymi przy wykonywaniu konstrukcji spawanych prowadzi Inżynier Spawalnik posiadający kompetencje wg wymagań normy PN-EN ISO 3834-2.  
Posiadamy odpowiednie urządzenia spawalnicze oraz sprzęt do kontroli, renomowanych światowych producentów: ESAB, LINCOLN ELECTRIC.